Begrænsninger med sclerose

Siden jeg fik min MS diagnose for ca 5 år siden mærker jeg idag begræsningerne tydeligere end det første år.

Hvilket sikkert er helt naturligt ! Men ikke desto mindre noget irriterende….
Jeg mærker begrænsningerne både fysiskt, psykisk og kognitivt.
De fysiske begrænsninger er meget håndgribelige: jeg er træt, sover meget, kan ikke gå særlig langt etc etc .
De psykiske og kognitive begrænsninger er straks værre (synes jeg)

Mit behov for at være i trygge rammer er også blevet større

Jeg stoler ikke længere på min fysisk så hele emnet “maskinen” fylder lige pludselig i tankerne, hvilket det aldrig har gjort før. Nu tænker jeg over om jeg kan klare tingene. Måske hører det bare med til at blive ældre ?
Jeg er ikke en del af arbejdsmarkedet mere. Jeg tilhører vist B-holdet. Jeg ved ikke om B-holdet findes men den er sådan jeg føler det. Nogle gange føler jeg mig udenfor.
Jeg er jo her, har et CPR-nummer og stemmeret men føler ikke altid at jeg er en del af det virkelige samfund. Måske fordi det “virkelige samfund” for mig i så mange år har været lig med “arbejdsmarkedet” ?
Mit behov for at være i trygge rammer er også blevet større.
De kognitive skader jeg har pådraget mig gør sgu også nogle ting møgbesværlige og nogle ting helt umulige. At læse en bog er blevet umuligt. At læse en avis er møgbesværligt og tager lang tid da artiklerne skal brydes om i små mundrette bider. Ligesom tingene skal skære over til babyer.
Besværligt er det også at jeg skal skrive ting ned – specielt når jeg nu skriver så dårlig at jeg ikke kan læse min egen håndskrift. At skrive så jeg kan læse det bagefter tager for lang tid – så er samtalen eller emnet skift 40 gang i mens.
Jeg har også et problem med støjende steder. Cafeer med dårlig akustik, klirren og skramlen er i bedste fald kun belastende.
Men ellers har jeg det godt, tak.

Leave a Reply