Der er een god ting ved at have sclerose fremfor andre alvorlige sygdomme

Umiddelbart er der ingen gode ting ved at have sclerose men fremfor andre alvorlige sygdomme er der een

Jeg kan ligeså godt komme det til og fortælle hvad jeg synes det gode er med sclerose fremfor andre alvorlige sygdomme

Sclerose / MS er en kendt sygdom

At have en kendt og anerkendt sygdom kan være guld værd. Andre forstår alvoren og du skal ikke først til at forklare en masse og der bliver heller ikke sat spørgsmålstegn.
Min ældre datter har diagnosen fibromyalgi og på trods af at det er en kendt og anerkendt sygdom støder vi stadig på læger som tvivler på at syddommen findes og kraftigt hentyder, at der er taler om noget psykisk.

Smerterne, som patienterne beskriver, er ikke ’psykiske’ og bør derfor accepteres fuldt ud”
Kilde: Dansk Fibromyalgi Forening / 2016

Jeg kommer heldigvis ikke ud for at andre stille spørgsmålstegn ved om jeg har sygdommen eller om det overhovet findes andre steder end i mit eget hoved. Og det at der ikke bliver sat det spørgsmålstegn er er en gave.

Helt konkret har jeg oplevet det fx i dialog med min forhenværende kommune og ligesom jeg oplevede det ved Fotomalia Camp 2016. Med ca 14.ooo scleroseramte i Danmark kende rigtige mange desværre en med sclerose. Det kan være et familiemedlem eller en ven/veninde.

Selvom sygdommen er meget individuel og min sclerose ikke er den samme, som den de kender fra fx en mor eller far, er der alligevel en grundforståelse oplever jeg.

Leave a Reply