jeg bor på Frederiksberg med stor forurening

En af de mange glæder i storbyen er den store luftforurening, der slår folk ihjel.

Dette ER ikke et korstog mod billisme eller en indlæg for biler ud af byen. Slet ikke. Transport er en del af storbylivet men derfor kan man jo godt gøre noget for at formindske trafikken, gøre den mere sikker og begrænse forureningen.

For et stykke tid siden lavede jeg et indlæg om hvordan sclerose tager 10 år af mit liv og i henhold til statistikken skal jeg tage yderligere to år fra, fordi jeg bor i København. Om det skyldes forurening, den større stress og jag eller fordi det er mere farligt at bliver køret ned af en bil end af en Jersey ko ved jeg ikke…

I starten af august 2016 havde Politikken en artikel med overskriften “EU går til angreb mod dansk luftforurening“. I den artikel var også en link til en artikel fra maj måned 2014  hvor forskere havde påvist at 3300 danskere i 2012  døde af luftforurening.

I førstnævnte artikel drejede det sig om stærk forurening på H. C. Andersens Boulevard og måden man taklede problem var at flytte målestationen så man fik lavere måleværdier…

»Luften bliver jo ikke renere ved at flytte en målestation, selv om vi på papiret opfylder en grænseværdi«, siger Kåre Press-Kristensen.
Kilde: politikken.dk

Hvordan står det til med luftforureningen hos mig ?

Derfor var jge også interessert i at checke min egen bopæl da der fornyelig kom et digitalt kort, som vise hvor høj koncentrationen af skadelige stoffer er i luften generelt over Danmark og på hver enkelt adresse. Det kort kan du finde her: http://lpdv.spatialsuite.dk/spatialmap?

Og sådan ser det ud hvor jeg bor:

Flyttede jeg bare 100 meter væk halveres forureningen ! Min datter har astma og derfor er det mere interessant for mig men også svært at gøre noget ved. At flytte er ikke helt så enkelt som det lyder.

Jeg bliver ikke grebet af panik over sådanne tal men jeg tænker da lige over det….

Leave a Reply