Jeg er klar på min rolle i et team

Alderen og erfaringen har gjort mig mere bevidst om min rolle i et team

Der er skrevet MANGE bøger om, hvordan man skaber et team og der er skrevet MANGE bøger om gruppedynamikker og MANGE bøger om roller i et team. Og der findes en væld af kurser, workshops og certificeringer, modeller og identifikation af personlighedstyper etc etc

Jeg er “testet” i en lange række personlighedstest som PAIE, MBTI (Meyers-Brigss Type Indicator) og Enagrammet – og det er de korte…På et tidspunkt var jeg i Holland i tre dage for at bliv testet og jeg har en digert værk omkring mig selv….

Men jeg har været med i mange teams, grupper og projekter gennem årene og det startede med det frustrerende gruppearbejde i folkeskolen… jeg kunne ikke fordrage det og det siger nok en del om mig i de unge år. Nu har jeg gjort mig forskellige erfaringer, observationer og tanker. Om min egen rolle, om andres rolle og hvad jeg skal være opmærksom på. Det er her er bare min egne uuddannede korte tanker om det.

At arbejde i teams er nok kommet for at blive så det er klogt at beskæftige sig lidt med det og være bevidst om sin egen rolle i teamet. Hvad man selv bringer til bordet, hvad man selv kan bidrage med. Det værste jeg ved er mennesker, som ikke bidrager på en ene eller anden måde.

Min rolle er for mange irriterende

Jeg påtager mig ofte rollen som ham med de mange ideer og ham som stiller spørgsmål og udfordrer. Den lidt kække og underholdende. En lidt ustruktureret person, som ofte tilfører energi. En ret irriterende person for mange for jeg kan fylde meget og opføre mig som en radiobil. Jeg kan godt lige fremdrift og ofte går det bare så laaaangsom og er keeeedeligt. Men jeg er bevidst om det og klar på at teamet eller holdet skal have nogle mennersker på holdet med andre kompetencer end mine.

Når jeg stiller spøgrsmål og udfordre er det aldrig rettet mod en person. Det er fordi jeg undre mig, er nysgerrig og vil gerne have det bedre. Der er sjældent tale om naturlove men om “det plejer vi”, “sådan har det altid været” og nogen gange sådan en indforståethed som man ikke stille spørgsmål ved. Jeg gør. Ikke for at genere noge men det er godt at blive skubbet til – også mig, som helt sikkert også har mine ideer på nogle punkter.

Fx undre det mig hvorfor der er en check ind og en check ud stander for Rejsekortet. Kunne der bare være een stander der kunne begge dele ? I en bus er der idag hele 6 standere/bokse – 2 foran, 2 midtfor, 2 bagtil. Det forstår jeg ikke. Måske er den en god grund og måske ikke. Eller det var det teknologi kunne da man startede. What do I know – men jeg undrer mig.

Det her jeg er jeg meget bevist om

Mon ikke alle var været på et hold, hvor der er en eller flere som ikke siger noget ? Når folk ikke siger noget lyder mine alarmklokker. For det handler om at få alle i spil, alle kræfter og gode ideer skal på bordet.

Når sådan en stortalene, bramfri person som jeg har sat bilen i gear kan man misse nogen og noget. Når jeg selv har været leder for gruppen har jeg ofte taget en snak med de personer en-til- en. Nogle (mange) bryder sig ikke om at tage ordet i plenum og det er ligemeget, hvor trygt et miljø du har skabt.

Derfor brug noget tid på de tavse.

Leave a Reply