jeg har benyttet mig af frit sygehusvalg og har valgt at flytte til Roskilde Sygehus

Jeg har ikke før brugt retten til selv at vælge behandlingsted undtagen når min region ikke kunne opfylde behandlingsgarantien og sendte mig til et privat tilbud.

At jeg ikke har gjort brug af det før skyldes en række ting men den absolutte hovedårsag er, at jeg ikke har haft grund til det før nu. Jeg er kun kommet til privat behandlingstilbud når regionen ikke har kunnet opfylde deres garanti. Der kom jeg til MR scanning på privatklinik og så blev billederne afvist af neurologerne på Rigshospitalet fordi de ikke var gode nok…så gik der tid og penge med det.

Der var ikke tale om en åben skanner men om en lukket scanner og radiologen kom fra Rigshospitalet. Det var, og er, mig en gåde, hvorfor jeg kunne blive henvist til en MR scanning når billedekvaliteten ikke var god nok. Der var sikket grunde.

Anyways så har jeg efter tilløb og efter en masse tanker og spekulationer søgt om henvisning til Roskilde Sygehus for fortsat MS behandling og har været til min første lægekonsultation der.

Det har ikke været nemt for mig at tage den beslutning. Jeg er jo gammel, lidt autoritetstro og så har det været trygt og bekvemt for mig. Jeg kan cykle til Rigshospitalet, og jeg kender det. Nu er det en 1/2 time i bil og jeg kender ingen og intet.

Men jeg var nærmest nødt til det. Tilliden var væk fra min side og måske har nogle også ment at jeg var hamrende irriterende. Det ved jeg at jeg kan være.

I 2015 oplevede jeg et det tog 9 1/2 måned at få resultatet af en MR scanning som jeg skrev om dengang . Jeg klagede og fik en beklagelse.

I “Dansk Multipel Sclerose Gruppes Retningslinier for anvendel- se af andetvalgs-præparaterne Tysabri® (natalizumab) og Gilenya® (fingolimod) Maj 2011” står der i afsnittet “UNDER TYSABRIBEHANDLING”:

  • Hver 3. måned foretages lægevurdering af behandlingen, og klinisk neurologisk undersøgel- se af patienten med EDSS scoring foretages efter 3 og 6 måneders behandling og herefter hver 6. måned

  • Alle patienter skal have foretaget kontrol MR skanning hver 12 måned efter start på Tysabri

Du finder vejleningen her: DMSG_Behvejl_Tysabri_Gilenya_23052011.pdf – selvom den er fra 2011 har jeg fået bekræftet på skrift at den stadig er gældende og den er den som de følger.

Men jeg mener ikke de overholder den når jeg sidst har set en læge i februar 2018 og sidst har fået MR scanning i april 2018. Det har jeg skrevet om nogle gange. Hvis du vil se detaljerne skal du se i mine blogs her på sitet under “sclerose“.

Efter dagens konsultation er jeg overbevist om, at det er det rigtige beslutning for mig jeg har truffet.
Komme jeg til at fortryde ? Måske, men det vil tiden vise og nu er det jo ikke en beslutning, som ikke kan laves om.

Leave a Reply