kravet om ansvarlighed har en grænse

Tiden tilsiger at du skal tage ansvar for dit liv – men der er en grænse

Jeg tror, de fleste er enige om at du skal tage ansvar for eget liv og livssituation og ikke udliciterer din lykke til andres forgodtbefindende eller den seneste finanslov. 

Men for mange går grænsen for at du tager ansvar for dit liv ved døden og aktiv dødshjælp er ikke tilladt i Danmark. Det er ikke det samme som at det ikke foregår. Det gør det.

At slutte sin liv er, tænker jeg, at tage det ultimative ansvar. En stor beslutning, som ikke kan omgøres, og som har konsekvenser ikke bare for dig men også for menneskene omkring dig.

Netop tanken om menneskerne omkring dig har været min anke mod de som fremture med at du skal tage ansvar for DIT liv uanset. Men DIT liv er ikke isoleret til bare DIG.  Der en andre som regner med dig, stoler på dig og har investeret i dig,

Jeg opfatter, at selvmord ofte foregår i ensomhed. Dvs det er en beslutning der er truffet alene men jeg er overbevist om at beslutningen ikke er truffet nemt.

Det ligger i “Aktiv dødshjælp” at du ikke er alene. Du har fået hjælp.  Og måske foregået i åbenhed og i en dialog med dine pårørende. Så kommer beslutningen ikke pludselig og baggrunden for beslutningen kendes.

Ofte er det måske  netop usikkerheden som er det værste. Hvorfor ? 

Du må ikke læse denne blog som hverken en opfordring, anbefaling  eller andet end at jeg erkender at folk har grunde og jeg skal ikke dømme.

Leave a Reply