Mit Største Problem

– er måske at jeg har mange problemer….jeg vil ikke trætte dig med de helbredsmæssige “issues” som jeg, og mange med MS, slæber rundt på og så glemmer jeg ikke at mange har det værre end jeg.

Jeg får det ikke bedre af at andre har det værre end mig ligesom at de fattige i Europa ikke får det bedre af at de måske har det værre i Afrika.
Mit største problem er mig selv (alså udover at min immunsystem er gået i selvsving).

Jeg forventer for meget af mig selv. Jeg har altid stillet store krav til min performance og til mig selv som menneske for “alt hvad der er værd at lave er værd at lave godt”. Og jeg bestræber mig på at være et godt menneske, en god far, en god ægtemand, en god bror, en god formand for Momento etc etc etc

At være et godt menneske kræver et konstant arbejde for hvor er det nemt at forfalde til laveste fællesnævner, at være fordomsfuld og tilllukket.

Udover de mere “luftige” ting falder det mig meget svært at skulle erkende at der er ting jeg ikke kan. At jeg ofte bare ikke har energien og jeg skammer mig over at tiden bare går uden at jeg bruger den til noget aktivt.

“Dø før du skal dø, så du ikke dør, når du dør, ellers omkommer du”. ” // Angelus Silesius

Selve tidsbegrebet er en “sjov ting” og at tænke på det, kan man få megen tid til at gå med, og det fik mig til at tænke på en reklame fra Rem Rem:

– den vakte en del fuore 1997 !

Nej, jeg er ikke ved at tage livet af mig selv men jeg har det skidt med at så meget tid bare forsvinder uden at jeg får det optimale ud af det.