Ny fotoklub ?

Jeg er flere gange blev spurgt hvordan man starter en ny fotoklub, hvordan Momento startede og flere har også fået nogle ting galt i halsen.

Den korte historie er at der var visse vanskeligheder i Dansk Nikon Klub, som resulterede i at formanden valgte at trække sig i utide, hvilket jo helt naturligt udløste en ekstraordinær generalforsamling.
Formandens beslutning blev meddelt på et bestyrelsesmøde nogle uger inden – jeg var med til det møde som suppleant. Alle undtagen et medlem kendte til formandens beslutning på forhånd. Det er selvfølgelig uheldigt at vedkommende ikke kendte til den beslutning på forhånd men jo aldeles iorden (i min optik). De som står nærmest er jo ofte inddraget på en ene eller anden måde inden det bliver meddelt officielt.
Da mødet er slut tager nogle af os på bar og drikker en øl. Her siger jeg at vi jo kan starte en ny klub….det afvises ikke og et par dage efter sender jeg en mail “øl-folket”:

“Hej,

 Alle er klar over situationen omkring Dansk Nikon Klub.
 Såvidt jeg har forstået har der være lidt “følere” ud for at se om der er grobund for at starte en ny fotoklub og I har alle udtryk positivt om dette.
 Derfor indbydes til møde om indledende tanker hos René den torsdag den 31. oktober kl 19:00
 Dette er som nævnt et indledende møde for at se og der grobund blandt os for at starte sådan et projekt. Et projekt som kræver lidt pioner ånd.
 Det er vigtig at vi er enige om den overordnede retning – altså deler en fælles vision.
 På denne aften forestiller jeg mig ikke at vi komme ned i alle detaljer.
 Min vision er simple: at lave Danmarks bedste fotoklub
 Mission er, for mig: at tilbyde aktive fotografer en aktiv fotoklub hvor aktivitet og inspiration samt en god aktiv og hjælpsom klubånd er i højsædet.
Aktiver fotografer:
-ikke lukke alle ind men folk skal ansøge og fremsende 5 billeder der viser deres fotografisk kunnen. Disse billeder bedømmes af en komite (3 mand eller billedsekretæren) for at se om der er grobund for et medlemskab

 alle skal deltage i to digitale og mindst een papir konkurrence om året (indenfor en sæson)
 alle skal aktivt deltage i udforming af programmet
Aktiv fotoklub:
– vi deltager som klub i mindst en international fotokonkurrence om året. Fx FIAP Club Cup eller en supercicuit

Hveranden måned er der en “ud af huset” aktivitet (weekenden). Det kunne være fælles tur til greyhound race, motorløb, ishockey kamp, koncert eller en fotoudstilling af særlig interesse etc etc
Inspiration:
At tilbyde medlemmerne inspirerende foredrag med fotografer inden for forskellige genre. fx fashion, natur, portræt, reportage, arkitektur

At kunne vise medlemmernes egne billeder
At kunne vise metoder til redigering i lightroom / Photoshop 
Klubånd:
At opfordre til temagrupper
At lave en sommerfest og en julefest
At have en åben og konstruktiv dialog blandt medlemmer og mellem medlemmer og bestyrelsen. Hvilket blandt gøres ved “kaffemøder” med 3-4 medlemmer og 1-2 medlemmer at bestyrelsen hvert kvartal
Som alt andet skal man starte i det små men have det langsigtede for øje. Jeg forestiller mig at vi på længer sigt stiler efter at have 100 aktive medlemmer, at have eget klublokale med studiefacilitet (herunder lys) tilknyttet.
Dette var mine indledende tanker som ikke skal opfattes som færdige tanker (og bestemt ikke fyldestgørende) men blot til inspiration. Jeg forventer at du har gjordt dig nogle tanker om disse ting (og hvad du ellers har på hjertet) til vort møde således at vi denne aften kan laver et frame work vi kan arbejde videre med og efter.
Mange hilsner,
Henrik”
Det var mit oplæg og på basis af det kom Momento.
Kort tid efter var der GF i Dansk Nikon Klub. På det tidspunkt var der ikke truffet endelig beslutning og på GF blev der faktisk fisket grundigt efter en løsning på det føromtalte problem. Fx da et andet medlem spurgte “hvad skal det til for at formanden bliver på posten?”. Den løsning kom ikke og derfor kunne der sættes igang på Momento, som blev stiftet på en stiftende generalforsamling den 8. januar 2014.
Nogle mente at vi stjal medlemmer…det er nærmest en hån mod de mennesker, som valgte at starte i Momento. Det var og er voksne mennesker ! – de kan ikke stjæles og havde de været meget tilfredse kunne en ny klub, der var helt på bar bund, heller ikke have fristet.
Jeg er 100% på det rene med, at dette er et partsindlæg. Det er tingene og historien som jeg oplevede og kender den. Nogle kan have en anden opfattelse, men der er ting, der er faktuelle og som ikke er til diskussion eller fortolkning.

  • ja, vi spurgte nogle i Dansk Nikon Klub om de kunne tænke sig at være med til starte en ny klub. Det er sådan set helt naturligt og er IKKE at stjæle medlemmer.

  • nej, tankerne om “Momento” var ikke tænkt eller drøftet inden den føromtalte best. møde.

  • nej, vi talte ikke om en ny klub før EFTER generalforsamlingen i Dansk Nikon Klub.

Og du tænker måske hvorfor skriver han al det ?
Det gør jeg for min skyld. Fordi JEG har brug for at få sat historikken på plads. Måske håber jeg også, at de, som har fået tingene galt i halsen, men som jo aldrig er kommet ud af busken og har spurgt, får et input til at se tingene fra en anden side.

Leave a Reply