procenter kan godt sløre virkeligheden

Procent regning er en “sjov” ting der kan forvirre, sløre eller måske ligefrem dække over virkeligheden

Jeg husker procent regning fra skolen – noget min hjerne lige skulle kringle. Det lød simpelt og er da også simplet men jeg skulle nu alligevel lige have styr på det.
Når jeg kom på % regning er det fordi jeg på det seneste er stødt på det to gange i relation til min sklerose og jeg synes det er vigtigt at se igennem procenten, som kan virke lav men hvor konsekvenser kan være store. Meget store.

Jeg “faldt” over en artikel hos scleroseforeningen omkring hvordan en blodstamcellebehandling forløber . Naturligvis er det interessant for mig selvom jeg vist slet ikke opfylder kriterierne for den behandling.

“Et andet studie har vist, at kun 0,3 procent af de 349 patienter, der fik foretaget transplantation efter 2005, døde inden for de første 100 dage.
Kilde: Scleroseforeningen

Når ordet “kun” indgår er det sikkert fordi det er sat i retion til det andet studie hvor det var 2.8% som døde indenfor 100 dage efter transplationen.
Men altså 0.3 % af 349 patioenter er 10 mennesker….

Procenten synes lav, og er det sikkert også i medicin termer men en af de 10 personer kan være dig.

Jeg modtager behandling med Tysabri og er i den forbindelse meget omhyggelig med at vide om jeg har JC-virus. Den virus som 50% af danskerne har, den virus som er ufarlig…undtagen hvis du modtager Tysabri. Så er er der risko for at udvikle PML – og det kan være MEGET grimt.

Her blive det ikke udtrykt i et procenttal, hvilket de skal have stor ros for. Når jeg har været til lægessamtale har de oplyst mig om promillerne…og så virker det hele næsten usandsynlig.

Men det er det ikke. Det sker. Og er sket for en jeg kender.

Læg iøvrigt mærke til til at risikoen stiger markant hvis man tidlige på modtaget en immunsupprimerende behandling (immunforsvarsundertrykkende). Og det tænker jeg de fleste har da Tysabri er såkaldt 2. valgsmedicin efter betainterferroner som fx Avonex.

I mit job fik jeg undervisning i risikovurdering. Det handler om to ting: sandsynligheden (usikkerhed) for at det sker og konsekvensen vis det sker.

Dvs at er der kan være en lille sandsynlighed men en stor konsekvens og dermed en middel risiko.

Alle skal måske på en tidspunkt træffe et valg om behandling. Det valg kan føles som et valg mellem pest eller kolera. Man har det måske godt på den behandling man modtager og har mindre gode erfaringer med andre behandlinger og derfor er lysten til at skifte behandling ikke stor. For en sklerose ude af kontrol kan være, omend ikke direkte dødelig, så stærkt invaliderende.

Hvilke beslutning der er den rigtige ved man først nå regnebrættet kan gøres endeligt op og da er det måske for sent.
Men jeg har truffet min beslutning skulle jeg stilles overfor et valg.
GemGem
GemGem
GemGem
GemGem
GemGem

Leave a Reply