Quick Thoughts No. 82

Quick Thoughts No. 82
Det er 20% af dine produkter, der giver dig 80% af omsætningen. 20% af dine kunder, der giver dig 80% af indtjeningen.
80% af redigeringen i et foto tager 20% af tiden….
Det betyder IKKE du skal stoppe efter 20% – men i nogle sammenhænge kan du overveje om det faktisk er værd af bruge 80% på, at få de sidste 20%.
Jeg siger det bare.

Leave a Reply