Danskerne er en underskudsforretning

På trods af høje skatter er danskerne en underskudsforretning med et nettounderskud på 19,8 mia

I forbindelse med et andet blog indlæg var jeg lidt nysgerrig på hvormeget indvandrere koster samfundet i kroner og øre. Der er mange rygter, “tror nok” og “jeg er overbevist om” der fiser rundt om ørene.

Men er der tal på ? Noget som er rigtigt ?

Og det er der. Anerkendte Rockwool fonden har i 2014 lavet en rapport “Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Rockwool Fondens Forskningsenhed har til formål på et uafhængigt grundlag at producere ny central viden om aktuelle samfundsproblemer – især inden for arbejdsmarkedsforhold (herunder udbredelsen af det sorte arbejde i Danmark og andre nordvesteuropæiske lande) og om velfærdsstatens funktion, trusler og legitimitet. Det er således en almindelig antagelse i Rockwool Fonden, at detaljeret indsigt i et problems karakter er en nødvendig forudsætning for dets løsning. Ud fra dette formål om at skaffe ny viden om vigtige samfundsspørgsmål har Forskningsenheden siden 1987 markeret sig med en række centrale projekter.
Kilde: rff.dk

Rockwool fonden ER anerkendt som “ordenlig” og er bredt citereret. Det er nok ikke det samme som at alle accepterer alle tal og det er måske en del af debatkulturen at stille spørgsmålstegn ved selve grundlaget for en diskussion ? På den måde kan alle slippe afsted med at sige hvad som helst…

Der er fx en stor diskussion om hvordan man opgøre antallet af arbejdsløse i Danmark….

Jeg vidste godt at Danmark som land giver underskud. Det er ikke nyt. I finanslovsforslagt for 2016 arbejder man også med et underskud – underskud er mere reglen end undtagelsen…

Kilde: Rockwoolfonden
Kilde: Rockwoolfonden

Du kan læse hele rapporten/papiret her: http://www.rockwoolfonden.dk/files/RFF-site/Publikations%20upload/Arbejdspapirer/Arbejdspapir_30_Final.pdf
Jeg skal ikke kloge mig på tallene. Det er jeg ikke kompetent til.

Men det kom bag på mig “Danskere” laver et nettounderskud på næste 20 millliarder på trods at et forholdvis højt skattetryk.
Det kom først også bag på mig at efterkommere af vestlige indvandrere også giver et underskud når de “første” invandrere giver et plus på kontoen. Og efterkommere af ikke-vestlige indvandrer giver et underskud der er ca 3 gange så stort som selve indvandrene,

Men der en forklaring:

For personer af ikke-vestlig oprindelse er nettobidraget negativt og samlet set på -16,6 mia. kr. For ikke- vestlige indvandrere er nettobidraget -4,1 mia. kr. mod -12,5 mia. kr. for efterkommere i 2014. Også her gælder det, at efterkommerne er meget yngre end indvandrerne, og ni ud af ti ikke-vestlige efterkommere er under 30 år. Derfor er skatteindtægterne også lave, mens udgifterne til især skole og social omsorg er høje.
Det lavere nettobidrag for ikke-vestlige end vestlige indvandrere skyldes derimod ikke aldersforskelle, men den lavere arbejdsmarkedstilknytning for ikke-vestlige indvandrere. Det betyder lavere skatteindtægter og højere udgifter til sociale overførsler.

 

Mht til det sidste tyder det på at integrationen i Danmark ikke har fungeret efter hensigten på trods af mange gode intentioner.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration var et dansk ministerium oprettet i forbindelse med Regeringen Anders Fogh Rasmussen I’s tiltrædelse. Ministeriet kaldtes i daglig tale Integrationsministeriet. Ministeriet nedlagdes i 2011 i forbindelse med Regeringen Helle Thorning-Schmidts tiltræden.
Kilde. wikipedia.dk

Og hvordan nu med flygtnnige som 2015 har taget et helt nyt omfang? :

Integrationen på arbejdsmarkedet har også stor betydning for, hvordan indvandring påvirker den finanspo- litiske holdbarhed. Det gennemsnitlige nettobidrag per år fra vugge til grav for ikke-vestlige indvandrere er på -16.700 kr., hvilket i meget høj grad skyldes lav beskæftigelse.
Hvis det lykkedes at forbedre integrationen så fx flygtninge fik højere arbejdsmarkedstilknytning og her kom blot på niveau med de øvrige ikke- vestlige indvandrere, ville det gennemsnitlige nettobidrag stige (blive mindre negativt) til -13.000 kr. årligt, hvilket er en forbedring med 22 pct. Dette ville have en effekt på den finanspolitiske holdbarhed mindst på samme niveau som årligt 5.000 færre ikke-vestlige indvandrere.

Leave a Reply