Symptomer på Multiple Sclerose

Symptomer på Multiple Sclerose (MS) –  en sygdom med mange navne og mange ansigter…

Multiple Sclerose har mange navne men det er nu bare forkortelse (MS) og  danske/engelsk alt efter hvad man foretrækker. På dansk er det “sklerose”, på engelsk er det “sclerosis”. Men den officelle danske patientforeningen hedder “Scleroseforeningen” og er altså en blanding. Men om du siger/skrive det med “sk” eller “sc” er sådan set ligemeget.

Sclerose er også kendt som sygdommen med mange ansigter fordi symptomerne kan varierer meget. Men det mest almindelige symptomer og som mange med multiple sclerose kan nikke genkendende til er forstyrrelser på synet, føleforstyrrelser og nedsat kraft i arme og ben.

Multipel sclerose har mange forskellige symptomer

Symptomerne ved multipel sclerose kan adskille sig meget fra et menneske til et andet og er derfor meget individuel.  Symptomerne kan også være forskellige fra attak til attak. Et attak kan vise sig på alle mulige måder. MS sidder i centralnervesystemet – altså i hjernen, hjernestammen og i rygmarven. Og derfor kan alt blive ramt.

For mit vedkommende havde jeg længe en brændende følelse i fødderne, balancen var ikke helt god men det var først da jeg blev lam i venstre side af ansigtet jeg vidste jeg måtte til læge…det var et symptom jeg ikke kunne ignorerer.

Til at starte med var det lidt diffust men idag er det mere tydeligt. Jeg har forstyrrelser på synet, føleforstyrrelser og nedsat kraft i arme og ben, som desværre er almindelige symptomer ved multipel sklerose.

Udover de fysiske symptomer kan multiple sclerose og give sig udsalg i kognitive problemer som fx kan komme til i koncentrationsbesvær, at man ikke kan overskue eller planlægge ting. Det kender jeg så udemærket !

Multipel scleroses indledende symptomer er ofte synsnedsættelse

Som ung mødte jeg første gang problem et med synsnedsættelsen, som viste sig at skyldes multiple sclerose. Der er tale om en inflammation i synsnerven eller i daglig tale synesnervebetændelse. I mit tilfælde er det kun på den ene øje, hvilket vist er ret normalt.

Jeg kender at par stykker som er blevet helt blind på det ene øje. I mit tilfælde er synet altid blev nogenlunde normalt igen. Jeg oplever det som at min syn bliver vildt sløret som jeg intet kan se. Måske er det det som kaldes “tågesyn” ?

Idag har jeg nedsat bevægelse i det venstre øje. Måske er det attakerne som skyldes at jeg idag er nærsynet på den ene øje og langsynet på det andet ?

Multipel sclerose kan give fysiske symptomer

Mange får skader på de muskelfibre som skal fortælle hjerne at nu skal der udføre en opgave. Altså en kommando til muskler om at trække sig samme eller stærke sig.

Jeg har oplevet det i attaker, som har givet permanente skader. Ved at attak, som er en kortvarig forværring som ofte foretager sig over tid er der også en risiko for at det bliver permanent.

I mit tilfælde har det sat sig som kraftnedssættelse specielt i det venstre ben samt som føleforstyrrelser. Der er steder på kroppen, som føles helt død og jeg kan ikke mærke fx berøring. Ofte fryser jeg helt vild om venstre underben – så er det på med en skisok, selvom vi er i juni måned…

Men det kan også vise sig på andre måder. Som din evne til at se, tale og synke. Ved at attak fik jeg talebesvær – det er meget ubehagelig at vide hvad man vil sige men ikke at kunne sige det.

Kan Multipel sclerose helbredes ?

Nej, det kan den ikke. Den er kronisk men der findes forskellige typer medicin, der kan dæmpe sygdommen.

De medicin muligheder jeg kender til at primært rette mod den attakvise multiple sclerose og der findes en række præparater. Anderledes ser det ud med medicin til den primære- og sekundære progressive multiple sklerose – der er muligheder pt ikke store. Men der sker hele tiden en udvikling på området så skal du være helt opdateret så er det hos scleroseforeningen eller hos din neurolog.

Multipel sclerose kan påvirke balancen

Problemer med balancen er vist også en klassiker. Og den bliver altid tjekket ved en neurologisk undersøgelse og ved dit årlige tjek.

Men også evner til at koordinere bevægelser kan rammes. Ved at af mine attaks havde jeg besvær med at bedømme afstande, hvilket gav en del væltede glas og kopper.

Multipel sclerose kan give problemer med at holde på vandet (inkontinens)

Ikke at kunne holde på vandet er også et kendt symptom ved multiple sclerose. Og altid noget neurologen spørger til.

Heldigvis har jeg været forskånet for de problemer.

Men inkontinens er et kendt problem for mange både med og den MS.

Kilde: Tena.dk – tilgået den 25. januar 2020

Det er et følsomt emne men glem ikke at sige det til neurologen – der KAN gøre noget ved det i mange tilfælde

Multipel sclerose kan give problemer med forstoppelse

I en årrække havde jeg forstoppelse men tænkte at det nok bare skyldes stress, for lidt motion etc.

Det er først senere at jeg har læst mig til at multipel sclerose give forstoppelse. Årsagen er, at tarmenes motorik – altså tarmenes bevægelser – kan blive dårligere som følge af multipel sklerose.

Jeg har haft gang i både magnesium piller, Toilax, sveskejuice – forstoppelse er ikke rart…men nogen med multiple sclerose over med det dagligt.

Multipel sclerose kan give centralnervesmerter

Skaderne i centralnervesystemet som ved multiple sclerose  kan give nervesmerter. Det helt særlige ved den type smerte at smertestillenede oftest ikke virker. Fx duer det ikke med Ipren.

Med neurologerne har anden medicin som måske, måske ikke kan hjælpe dig. fx har jeg på et tidspunkt fået medicin mod epilepsi som kunne hjælpe…men der er bivirkninger og dertil havde jeg ikke ondt nok…

Multipel sclerose kan give forskellige typer af smerter

Kroppen er jo fantastisk men fordi du har multiple sclerose gør det ikke at du ikke kan få andre sydomme eller få  ‘almindelige smerter’ som alla andre. Nakke-, ryg- og ledsmerter er ligesom hovedpine lige så almindelige blandt mennesker, som lever med multipel sklerose, som hos andre mennesker.

Har du ukontrollerbare muskelsammentrækninger kan det naturligvis fører til smeter.

Multipel sclerose kan give øget træthed  – også kaldt “fatique”

Selvom multiple sclerose er en sygdom som sætter sig forskellige spor er følelse af overvældende træthed og følelse af udmattelse kendt af mange med MS. Og opleves af mange mennesker som lever med multipel sklerose som det sværeste og mest invaliderende symptom

Der er ikke tale om almindelig træthed som alle kan opleve hvis man ikke har sovet nok eller fx har sovet ddårligt-Trætheden ved multipel sklerose adskiller sig fra det, vi alle sammen kan opleve, hvis vi for eksempel har sovet for lidt eller har sovet dårligt. Derfor omtales sklerosetrætheden som ”fatigue”. Og for nogle mennesker er der tale om vedvarende fatigue som hos nogle kan forværres eller komme i forbindelse med anstrengelse og/eller varme.

For mit eget vedkommen har jeg en generelt træthed og mangel på energi som betyder at jeg sover og hvilke mere nu end jeg gjorde tidligere. Megen aktivitet, fysik eller mentalt, er slet ikke godt og jeg kan sket ikke tænke klart eller overkomme noget.

Multipel sclerose kan også give ukontrollerbare muskelsammentrækninger ( spasticitet)

Spasticitet skyldes en øget aktivitet i muskler og sener på grund af, at der mangler de signaler fra hjernen, som normalt ville bremse bevægelserne. Det fører til krampeagtige spændinger i en eller flere muskelgrupper og desuden kan man opleve at musklerne trækker sig sammen i ryk.

Det har jeg heldigvis ikke selv oplevet. De fleste ved for hvordan det er at have kramper og jeg forestille mig det er lidt det samme. Men forhåbenlig finder jeg aldrig ud af det….

Hvad  der udløser det eller hvad der kan gøre ved jeg ikke meget om. Spørg din neurolog !.

Et attak er en lejlighedsvis forværring af sygdommen.

Der finde tre typer af sclerose: attakvis multipel sclerose,  primær progressiv multipel sclerose og sekundær progressiv multipel sclerose

typer af multiple sklerose
Kilde: sundhed.dk – tilgået den 25. januar 2020

Jeg har den attakvise og har tidligere haft attakker jævnligt. Mange symptomer er gået væk igen men andre er blevet til en permanent skade.

MR scanning og multiple sklerose

Dette er et MR scanningsbilleder fra 1. august 1999 af min hjerne set ovenfra.  De er en del mindre ar (plak) men som du ser der der to meget store hvide “pletter” i højre side. Det er ar fra attakker og er med at til gøre, at jeg blev tidlig pensionist.

PS:

Jeg laver også  en blog om at leve med multipel sclerose. Den kan du se her

Note:

Jeg er IKKE læge eller en fagperson. Jeg har selv multiple sklerose og ovenstående er lidt af den viden og erfaring jeg har samlet efter 10 år med multiple sklerose.

Derfor kan jeg kun opfordre til at kontakte scleroseforeningen eller egen læge for mere information,