sådan bliver "husdyr" til "produktionsdyr"

Nogle ord er enten tabubelagte eller vi kan ikke lide tanken og derfor omskriver vi ordet og så er problemet løst…

Omskrivninger eller eufeismer er slet ikke ualmindelige og vi bruger dem rask væk. Nogle er kommet til “naturligt” fordi nogle ting er for ubehagelige at tænke på og andre, tror jeg, er udtænkt evt for at fjerne fokus fra noget mindre pænt.
Ord betyder noget og det er ikke lige meget hvad man kalder ting. Ord påvirker vores opfattelse af tingene. Så det er ikke ligemeget !
En udbredt eufemisme er at “sove ind”, “forladt denne verden”, “stille træskoene” etc som betyder at en er død. Døden er ubehagelig at tænke på selvom den er helt naturlig.
En af de helt store omskrivninger står landbruget for. I hundrede af år har vi haft husdyr som fx grise og køer. Husdyr må ikke forveksles med kæledyr.
Efter 2. verdenskrig er landbruget i stadig højere grad blev produktion og masseproduktion, men stor fokus på mængde (kvantitet) og eksport optimeret kvalitet.
Det betyder også at “husdyr” er blevet til “produktionsdyr”.
Ordet “husdyr” forbinder jeg med noget venligt og varmt og disse dyr skal man tage vare på; de skal have en ordenligt liv.
Med ordet produktionsdyr fjerner man de venlige og varme tanker. Dyrene bliver et ligegyldigt produktionselement og dermed træder dyrevelfærd i baggrunden. Det er mere ok at behandle et produktionsmiddel dårligt.

1.2.Svin Er ikke produktionsenheder
Desværre glemmes det i drøftelser af svins velfærd ofte, at det drejer sig om levende komplekse dyr med arts- speci kke behov I stedet kommer drøftelserne til at dreje sig om produktionsenheder i en industri, og hensynet til dyrene fortaber sig i forhold til hensynet til producentens indtjening
Kilde: dyrenes beskyttelses svinerapport 2011, side 9

I 2014 var der en debat omkring grise i Danmark. Dyrenes Beskyttelse og den ansvarlige minister på daværende tidpunkt Dan Jørgensen (S) oplyste at der døde 25.000 pattegrise i danske stalde hver dag….det svarer til 9 millioner om dagen.
Naturligvis kan sådan et tal ikke står uimodsagt og Bæredygtigt Landbrug mener at der kun er tale om 9.000 om dagen (ca 3.240.000 om året – tremillionertohundredeogfyrrettusinde)
Kilde: Bæredygtigt Landbrug
Og dermed bliver det gjort til en kamp om tal og det virkelige problem – “anstændig opførsel / dyrevelfærd og profit” – bliver der ikke talt om i det åbne. For vi ved godt at det er det det handler om men når bare vi tænker “produktionsdyr” går det nok….

Leave a Reply