Yesterday

Fra tid til anden tænker jeg på tiden – “Yesterday” – før jeg fik konstateret MS…

I skolen sang vi Beatles sange i engelsktimerne. En sindssyg god måde at lære sproget på ! Og igår kom kom sangen “Yesterday” i spil hos mig.
Hvis du skulle have glemt teksten får du her et par vers, som er relevante i denne sammenhæng:

Yesterday, all my troubles seemed so far away
Now it looks as though they’re here to stay
oh, I believe in yesterday

Suddenly, I’m not half the man I used to be
There’s a shadow hanging over me
Oh, yesterday came suddenly.

Kilde: The Beatles – “Yesterday”

Jeg vil ikke sige at jeg ingen problemer havde før jeg fik konstateret MS for hvem har ikke problemer ? For “hvis det ikke er det ene er der det andet”.

Men mine “issues”, som det hedder på nudansk, har ændret sig. Jeg har ændret mig. Mit perspektiv har ændret sig. Mine omgivelser har ændret sig.

Omkring det andet vers er jeg helt sikkert ikke den jeg var og jeg føler helt bestemt at der hænger et damoklessværd over mit hoved.

Når jeg ikke er den jeg var skyldes det mange ting: dels er jeg blevet ældre, jeg har nu fysiske begrænsninger, mine kognitive funktioner er ramt og så har det at leve med en kronisk sygdom også ændret på min opfattelse af mange ting.

Jeg blev mindet om de fysiske begrænsninger for nylig da jeg talte med en som havde været i Jordan. “Hey, det har jeg også….så du…?” Hun havde været i Petra, som nu er på UNESCO verdensarvsliste. Det var jeg ikke fordi jeg ikke kunne gå derud. Der er vel ca. 5 km på ujævnt terræn (og jeg kan ikke se mig selv på et æsel).

damoklessværd, (efter et sværd, som Dionysios den ældre af Syrakus lod ophænge i et hestehår over Damokles’ hoved for at vise ham, at en herskers liv altid er truet (efter at Damokles havde berømmet Dionysios som det lykkeligste menneske og havde fået pladsen på tronen)), trussel om overhængende fare for især den ellers heldigt stillede.

Kilde: Gyldendal – Den Store Danske

Og jo, jeg føler mig ellers heldig stillet….og det er jeg under omstændighederne.

Leave a Reply